Disclaimer

De informatie die u van Emiel ten Hoor Internet Marketing, vanaf hier ETHIM, ontvangt, in welke vorm dan ook, is met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Dat geldt voor alle informatie op de sites van Emiel ten Hoor Internet Marketing en andere materialen zoals, maar niet beperkt tot, e-mails en PDF’s, ook als er een (persoonlijke) mening wordt verkondigd.

Emiel ten Hoor Internet Marketing, vanaf hier ETHIM, verstrekt oplossingen voor, antwoorden op en informatie over, maar niet beperkt tot:

  • diensten en of producten die worden aangeboden
  • groei en ontwikkeling van u en/of uw bedrijf
  • persoonlijke groei
  • prestaties
  • fitness, voeding, gezondheid, diëten, financiën, vastgoed, persoonlijke ontwikkeling
  • overige

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. ETHIM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen teksten, tarieven, kosten berekeningen of overige informatie, noch voor resultaten die we communiceren. We kennen u niet persoonlijk en kunnen niet inschatten of u vergelijkbare resultaten zult behalen. Aan, de met behulp van de door de gebruiker, verstrekte gegevens en eventueel tot stand gekomen berekeningen na contact, kunnen geen rechten worden ontleend.

ETHIM is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De op onze websites afgebeelde gegevens en voor onze klanten ontwikkelde materialen, waaronder bijvoorbeeld begrepen teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij ETHIM en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot onze sites en/of andere informatie bronnen.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ETHIM. Het is de gebruiker van de site dus niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van ETHIM.

ETHIM verdient haar geld door consult, marketing en sales oplossingen aan bedrijven te leveren. Bovendien verdient ETHIM haar geld door informatie, al dan niet van derden, te leveren of aan te bevelen aan consumenten en bedrijven. Als u van ons een aanbeveling ontvangt, in welke vorm dan ook, ontvangen we daarvoor meestal een vergoeding.

U kunt er zeker van zijn dat ETHIM alleen producten en/of diensten aanbeveelt die waar mogelijk:

  • uitstekende kwaliteit zijn
  • door ons getest zijn
  • door ons geprobeerd én ervaren zijn.

We willen de wereld een betere en mooiere plaats te maken voor iedereen, ook voor u.  Daarom filteren we voor u slechte producten en diensten om te voorkomen dat u daar door ons mee geconfronteerd wordt.

Filteren kost tijd en geld. En daarom vragen we aan de producenten van de producten en diensten die we wel aanbevelen om een vergoeding.

Bij het gebruik (consumeren) van onze informatie gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Met vriendelijke groet,

Emiel ten Hoor
Eigenaar ETHIM